Polityka prywatności sklepu internetowego: granitan.pl
z dnia 25.02.2019 r.

Od początku istnienia naszego sklepu ważnym punktem była dla nas klarowna współpraca między naszymi Klientami oraz dbanie o powierzone nam dane osobowe. Oprócz dołożenia wszelkich starań dotyczących każdego zamówienia kładziemy wysoki nacisk na bezpieczeństwo.

§1 Co to jest RODO i z czym się wiąże?

RODO (ang. GDPR) to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy są stosowane od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie europejskie bezpośrednio i całościowo reguluje ochronę danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów.

§2 Administrator danych osobowych

Administratorem danych są współnicy firmy GRANITAN Grzegorz Biernacki Wojciech Zając S.C., Warszawska 135, 05-092 Łomianki, REGON: 145972268, NIP: 701-033-24-28. Adres e-mail: biuro@granitan.pl.

§3 Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe przetwarzamy w takim zakresie, jaki jest wymagany do poprawnego funkcjonowania naszego sklepu, np. w celu udostępnienia możliwości zalogowania się na konto i złożenia zamówienia czy też tzw. profilowaniu, czyli dopasowaniu oferty do Twoich preferencji (jest to zautomatyzowane działanie w celu prezentacji najlepszych treści).

§4 Co to jest profilowanie?

Wykorzystujemy w sklepie profilowanie, które jest kluczem w budowaniu i wyświetlania odpowiednich treści dla naszych Klientów. Chcemy, aby nasza oferta dopasowywała się najbardziej jak to możliwe do Twojej potrzeby.

§5 Zakres przekazywania danych osobowych

Posiadane przez nas dane osobowe są uzyskane za Twoją zgodą, np. poprzez ich dobrowolne wpisanie i przesłanie poprzez zamieszczony formularz w sklepie (czy też złożenie zamówienia i przesłanie danych poprzez e-mail), lecz konieczne do prawidłowego wykonania umowy. Wyjątkiem są sytuacje, w których nie jest możliwe wyrażenie zgody ze względu na dane okoliczności, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne na podstawie ustawy.

§6 Dane osobowe, które możemy dodatkowo gromadzić

Są to pliki cookies, które są tworzone podczas korzystania ze sklepu. HTTP Cookie to małe fragmenty tekstu, który sklep wysyła do przeglądarki i który przeglądarka zwraca go przy następnych wejściach.

Oprócz plików cookies nasz sklep może gromadzić dane do tzw. logów lub zapisy do plików dziennika. Takie informacje mogą zawierać m.in. Twój adres IP, system i nazwę przeglądarki, z jakiego korzystasz, dostawcę Internetu, a także adres internetowy strony, z której nastąpiło przekierowanie na nasz sklep. Niniejsze dane będą archiwizowane i wykorzystywane jedynie w celu analizy statystycznej i nie będą łączone z przekazanymi danymi osobowymi. W naszym sklepie stosujemy popularny system analizy ruchu sieciowego tj. Google Analytycs. Wykorzystuje on także wcześniej wspomniane pliki cookies oraz może zajmować tworzeniem grup profilów Użytkowników pod pseudonimem. W głównej mierze funkcje Google Analytycs służą nam do poprawy jakości naszego sklepu. Udostępniamy funkcjonalność, jaką są komentarze do oferowanych produktów. Przekazane w ten sposób informacje mogą służyć do promocji sklepu.
§7 W jakim celu dysponujemy Twoimi danymi?

Uzyskujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • zawarcie i prawidłowe wykonanie umów;
 • przekazywanie biuletynów informacyjnych;
 • bezpośrednie działania marketingowe, tj. promocje;
 • wsparcie i pomoc dla Klientów.


Także podczas ciążących na nas obowiązków prawnych:
 • wystawianie i przechowywanie wystawionych faktur oraz dokumentów księgowych;
 • udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie, jakim przewiduje prawo.

Również przy współpracy z:
 • oprogramowaniem do wystawiania faktur;
 • biurem rachunkowym pomagającym nam w obsłudze księgowej;
 • systemami do komunikacji i wsparcia dla Klientów;
 • systemami szybkiej płatności;
 • firmami usług logistycznych lub podmiotami świadczącymi usługi pocztowe;
 • wsparciem informatycznym czy marketingowym;
 • irmą tworzącą backup, czyli kopie bezpieczeństwa;
 • usługodawcą hostingowym.

Dbamy o oto, aby nasi partnerzy, z którymi współpracujemy i którzy są w powyższym przypadku procesorami Twoich danych, zachowywali wysokie standardy bezpieczeństwa.
§8 Twoje prawa

To, co dla nas jest najważniejsze. Posiadasz szereg praw, z których w każdej chwili możesz skorzystać przesyłając nam wiadomość pod adres: biuro@granitan.pl. Nie ponosisz żadnych kosztów poza tymi, które naliczy Twój dostawa usług telekomunikacyjny. Przed realizacją danego prawa, zastrzegamy sobie również prawo do uzyskania dodatkowych informacji przy udzieleniu odpowiedzi na zapytanie w celu stuprocentowej weryfikacji tożsamości.


Posiadasz:
 • prawo dostępu do danych: masz prawo domagać się informacji odnośnie przechowywanych danych osobowych na Twój temat;
 • prawo do sprostowania: masz prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na Twój temat;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania: masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób bezprawny, a nam Twoje dane nie są już potrzebne, ale nie życzysz sobie, aby zostały usunięte, a wymagasz ich w celu zgłoszenia, wykonania lub obrony wynikających z przepisów prawa, lub tez przedstawiłeś/łaś swój sprzeciw wobec ich przetwarzania;
 • prawo do usunięcia: masz prawo do usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas o ile Twoje dane nie są nam już potrzebne (np. do celów podatkowych), prosimy wówczas o kontakt z administratorem danych.

Także:
 • prawo do informacji:
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do wycofania zgody;
 • prawo do niepodlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 • prawo do złożenia zażalenia do organu regulacyjnego: jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrony danych zostały naruszone, możesz złożyć zażalenie do organu regulacyjnego.

W dowolnym momencie masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
§9 Zgoda marketingowa

Jeśli podczas rejestracji otrzymaliśmy Twoją zgodę, będziesz otrzymywał za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) informacje marketingowe o produktach i usługach.

§10 Ochrona Twoich danych

Certyfikat SSL (ang. Secure Socket Layer) to zabezpieczenie, które umożliwia zakodowanie przesyłanych danych pomiędzy Klientem a sklepem. Dzięki temu nie ma możliwości przechwycenia danych przez osoby trzecie. Szyfrowane są wszystkie podstrony naszego sklepu począwszy od wypełnianych formularzy, czyli przekazywanych przez Ciebie danych osobowych czy też wyświetlane grafiki i wszelkie treści.

Dodatkowo prowadzimy na bieżąco działania techniczne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.
§11 Odnośniki w naszym sklepie

W zależności od prezentowanych treści i różnorodności oferty w naszym sklepie mogą pojawić się odnośniki do zewnętrznych serwisów. Strony te działają niezależnie od naszego sklepu i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane. Warto zapoznać się w takiej sytuacji z polityką prywatności zewnętrznego operatora.

§12 Dodatkowe informacje

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji niniejszej polityki prywatności, o czym zostaniesz poinformowany komunikatem na stronie głównej naszego sklepu. W przypadku dodatkowych pytań lub zastrzeżeń zapraszamy do kontaktu: biuro@granitan.pl.